2013, januari

Vergoeding van groeihormonen en orale oncolytica naar medisch specialistische hulp

(Wettelijk kader: Zorgverzekeringswet)

Per 1 januari 2013 worden een aantal middelen voor de behandeling van kanker en ook groeihormonen alleen nog vergoed als onderdeel van de verstrekking medisch specialistische zorg. Het ziekenhuis kan de kosten van deze middelen afzonderlijk declareren bij de zorgverzekeraar.

Het gaat om de volgende geneesmiddelen:

 

Groeihormonen:  
SOMATROPINE H01AC01
MECASERMINE H01AC03
   
Oncolytica:  
IMATINIB L01XE01
GEFITINIB L01XE02
ERLOTINIB L01XE03
SUNITINIB L01XE04
SORAFENIB L01XE05
DASATINIB L01XE06
LAPATINIB L01XE07
NILOTINIB L01XE08
EVEROLIMUS L01XE10; alleen merknamen AFINITOR en VOTUBIA
PAZOPANIB L01XE11
MITOTAAN L01XX23
BEXAROTEEN L01XX25
LENALIDOMIDE L04AX04
ABIRATERON L02BX03


 

Beoogd effect: Het gaat hier om relatief dure geneesmiddelen, waarvan de kosten jaarlijks meer dan gemiddeld stegen. Verwacht wordt dat ziekenhuizen in staat zijn met de fabrikanten en leveranciers van deze middelen te onderhandelen over de inkoopprijs, waardoor de kostenstijging veel gematigder zal gaan uitpakken.

Feitelijk effect: De uitgaven voor intramurale geneesmiddelen zullen in 2013, naar verwachting stijgen tot circa € 1.377 miljoen Ten opzichte van 2012 een stijging met circa € 320 miljoen. Het aandeel van de overgehevelde groeihormonen en oncolytica hierin bedraagt circa € 150 miljoen.

2013, januari

Vergoeding paracetamol-codeïne combinaties

(Wettelijk kader: Zorgverzekeringswet)

Per 1 januari 2013 gaan de paracetamol-codeïne combinaties uit het basispakket en zijn deze geneesmiddelen van vergoeding uitgesloten.

Beoogd effect: Tegengaan van het oneigenlijk voorschrijven van deze combinatiepreparaten.

Feitelijk effect: De besparing bedroeg ruim € 13 miljoen.