2014, januari

Vergoeding van fertiliteitshormonen bij IVF-behandelingen naar medisch specialistische hulp

(Wettelijk kader: Zorgverzekeringswet)

Per 1 januari 2014 worden de fertiliteitshormonen die gebruikt worden bij een IVF-behandeling alleen nog vergoed als onderdeel van de verstrekking medisch specialistische zorg. Het ziekenhuis kan de kosten van deze middelen afzonderlijk declareren bij de zorgverzekeraar.

Het gaat om de volgende geneesmiddelen:

Fertiliteitshormonen:  
Choriongonadotrofine G03GA01
Menopauzegonadotrofine G03GA02
Urofollitropine G03GA04
Follitropine (alfa) G03GA05
Follitropine (beta) G03GA06
Choriogonadotropine alfa G03GA08
Corifollitropine alfa G03GA09
Clomifeen G03GB02
Gonadoreline H01CA01
Nafareline H01CA02
Ganirelix H01CC01
Cetrorelix H01CC02
Triptoreline (lage dosering 0,1 en 0,5 mg) L02AE04

 

Beoogd effect: Het gaat hier om relatief dure geneesmiddelen, waarvan de kosten jaarlijks meer dan gemiddeld stegen. Verwacht wordt dat ziekenhuizen in staat zijn met de fabrikanten en leveranciers van deze middelen te onderhandelen over lagere inkoopprijzen, waardoor de kostenstijging veel gematigder zal gaan uitpakken.

Feitelijk effect: nog niet beoordeeld.

 

2014, januari

Vergoeding van niet geregistreerde allergenen

(Wettelijk kader: Zorgverzekeringswet)

Zorgverzekeraars hebben besloten om de niet-geregistreerde allergeenextracten bij hyposensibilisatietherapie vanaf 1 januari 2014 niet meer te vergoeden. Deze allergenen worden alleen nog vergoed als de zorgverzekeraar vooraf een machtiging heeft afgegeven.

Beoogd effect: Het gaat hier om niet-geregistreerde middelen waarvan onduidelijk is wat de effectiviteit is. Zorgverzekeraars spreken hiermee een voorkeur uit voor het gebruiken van geregistreerde allergenen waarvan de effectiviteit wel bewezen is.

Feitelijk effect: nog niet beoordeeld.

2014, januari

Tarief eerste uitgifte wordt een zelfstandige zorgprestatie

(Wettelijk kader: Zorgverzekeringswet)

Het tarief voor een eerste uitgifte wordt vanaf 1 januari gedeclareerd als een zelfstandige zorgprestatie. Het tarief voor het eerste terhandstellingsgesprek wordt daarmee ook afzonderlijk in rekening gebracht. Voorheen werd dit tarief ook al in rekening gebracht maar niet afzonderlijk benoemd.

Beoogd effect: Het loslaten van het automatisme dat bij een eerste uitgifte ook altijd een eerste terhandstellingsgesprek in rekening werd gebracht.

Feitelijk effect: nog niet beoordeeld.

2014, februari

Vergoeding Diane-35

(Wettelijk kader: Zorgverzekeringswet)

Vanaf 1 februari 2014 vervalt de vergoeding van Diane-35 vanuit het basispakket. De Diane-35 pil is geregistreerd als middel tegen ernstige acne, maar fungeert ook als anticonceptivum. De Diane-35 pil was in het nieuws omdat de verzekerde bij het gebruik van deze pil, risico loopt op trombose.

Beoogd effect: De oneigenlijke vergoeding voor Diane 35 als anticonceptiepil stopzetten.

Feitelijk effect: Middel wordt niet meer vergoed.