2020, maart

Tijdelijke maatregel geneesmiddelen met lage prijs / omzet

(Wettelijk kader: Zorgverzekeringswet)

Om de beschikbaarheid van geneesmiddelen te bevorderen worden in het kader van de corona-uitbraak tijdelijk de wettelijke maximumprijzen los  gelaten voor alle geneesmiddelen die in Nederland bijvoorbeeld relatief lage prijzen, of een lage omzet hebben.

Deze maatregel staat los van de herziening van de Wet Geneesmiddelenprijzen per 1 april aanstaande.

2020, april

Herijking  WGP 1 april  uitgesteld

(Wettelijk kader: Zorgverzekeringswet)

De herijking van de WGP-maximumprijzen per 1 april is uitgesteld naar 1 oktober.

2020, juni

Regeling Continuïteitsbijdrage en meerkostenregeling Covid-19

(Wettelijk kader: Zorgverzekeringswet)

Zorgverzekeraars hebben vanwege de terugval in de vraag naar zorg de Regeling Continuïteitsbijdrage in het leven geroepen. Met die regeling willen zij zorgverleners compenseren voor verlies van omzet vanwege de coronacrisis.

Zorgverzekeraars komen met een meerkostenregeling tegemoet in de extra kosten die zijn gemaakt door COVID-19, bijvoorbeeld extra beschermingsmiddelen. 

2020, oktober

Herijking WGP met nieuw referentieland

(Wettelijk kader: Zorgverzekeringswet)

De herijking van de WGP-maximumprijzen per 1 april is uitgesteld. Per 1 oktober 2020  is er wel een herijking geweest.  Deze herijking is de eerste keer dat alle maximumprijzen worden vastgesteld op basis van een nieuw referentieland (namelijk Noorwegen in plaats van Duitsland).

2020, oktober

Herijking WGP eenmalige maatregelen

(Wettelijk kader: Zorgverzekeringswet)

Bij de herijking van oktober  zijn een aantal eenmalige maatregelen genomen.

  • Als eerste maatregel zijn vooraf de prijsdalingen gemaximeerd op 10 procent. Dat betekent dat de maximumprijzen die vanaf 1 oktober 2020 gelden, maximaal 10 procent lager liggen dan de maximumprijzen zoals die op dit moment gelden.
  • De tweede maatregel is voor sommige producten met een relatief lage omzet (lager dan 1 miljoen per jaar) in Nederland. De prijsdaling van minder dan 10 procent kan een reden zijn om het product niet langer in Nederland aan te bieden. Dan kan er op een beroep worden gedaan op een voorziening. In dat geval wordt de daling van de WGP-maximumprijs per 1 oktober 2020 eenmalig niet doorgevoerd, maar blijft de huidige, hogere, WGP-maximumprijs gelden.