2021, januari

(Wettelijk kader: Zorgverzekeringswet)

Vergoeding van geneesmiddelen Gaucher naar medisch specialistische hulp

Per 1 januari 2021 worden geneesmiddelen voor Gaucher (stofwisselingsziekte) en totale parenterale voeding (TPV) alleen nog vergoed als onderdeel van de verstrekking medisch specialistische zorg. De effecten van de overheveling van deze geneesmiddelen zullen worden gemonitord.