2022, januari

(Wettelijk kader: Zorgverzekeringswet)

Vergoeding van epoëtines en G-CSF middelen naar medisch specialistische hulp

Per 1 januari 2022 worden epoëtines en G-CSF middelen alleen nog vergoed als onderdeel van de verstrekking medisch specialistische zorg. Epoëtines worden ook wel groeifactoren voor rode bloedcellen genoemd. De G-CSF middelen worden ook wel omschreven als groeifactoren voor witte bloedcellen. De effecten van de overheveling van deze geneesmiddelen zullen worden gemonitord.