1997, januari

Invoering algemene eigen bijdrage ziekenfondsverzekering (25% met maximum van f. 200,-)

Opgenomen in de Regeling

  • Gebitsprothesen