1999, januari

Afschaffing algemene eigen bijdrage ziekenfondsverzekering

Invoering minimale gebruikstermijnen voor

 • Prothesen voor schouder, arm, been of voet (boven 16 jaar)
 • Orthesen: korsetten, orthopedisch beugelapparatuur en verstevigde spalk-, redressie- of correctieapparatuur, breukband en orthopedisch schoeisel
 • Hoortoestellen en oorstukjes
 • Eenvoudige hulpmiddelen voor de mobiliteit
 • Elastische kousen (aanmeetvergoeding losgekoppeld)
 • Diabetes hulpmiddelen: apparatuur voor het zelf afnemen van bloed en bloedglucosemeters
 • Schoenvoorzieningen
 • Allergeen- en stofdichte hoezen voor matras, kussen en dekbed

Invoering maximale gebruiksnormen voor

 • Stomamaterialen
 • Incontinentiematerialen
 • Diabetes testhulpmiddelen: teststrips en lancetten

Aanscherpen/verduidelijken van de aanspraak op

 • Verstevigde spalk-, redressie of correctieapparatuur, met name kniebraces
 • Stomavoorzieningen (persoonlijke verzorgingsmiddelen worden niet vergoed)
 • Incontinentiemateriaal (bijv. fixatiebroeken behoren niet langer tot de verstrekking)

Opgenomen in de Regeling

 • Botgroeistimulator
 • Allergeenvrije dekbedhoezen
 • Verruiming indicatiecriteria voor diabetes testhulpmiddelen (oa bloedsuikermeter)
 • Verruiming indicatiecriteria voor CPAP-apparatuur

Wijziging in de aanspraak

 • Overheveling van bepaalde (duurdere) hulpmiddelen voor de mobiliteit én inrichtingselementen van woningen naar de verplichte bruikleenverstrekking
 • Verlaging maximum vergoeding voor fax-apparatuur


1999, juli

Wijzigingen in de aanspraak

 • Invoering van getrapte vergoedingslimieten voor hoortoestellen