2002, januari

Deregulering

Per 1 januari 2002 zijn de gestelde voorwaarden voor nadere invulling van de aanspraak op een hulpmiddel gedereguleerd. De deregulering betreft het schrappen van de bepalingen:

 • die de aanspraak op hulpmiddelen afhankelijk stellen van voorafgaande toestemming van het ziekenfonds of een toelichting van de behandelaar;
 • die de gebruikstermijn van het hulpmiddel aangeven;
 • over vervanging, wijziging of herstel van het hulpmiddel binnen de gestelde gebruikstermijn;
 • die het volume van het hulpmiddel aangeven.

Wijzigingen in de aanspraak

 • Voor een verzekerde van jonger dan zestien jaren is - zowel bij de eerste aanschaf van hoortoestellen als bij vervanging van hoortoestellen – de hoogste vergoedingslimiet van toepassing ( € 649,00 voor 2002).
 • De beperking van de aanspraak op een draagbare uitwendige infuuspomp tot vier indicaties is komen te vervallen. De aanspraak loopt nu parallel met de aanspraak op de geneesmiddelen - genoemd in de Regeling farmaceutische hulp 1996 –die met pompen worden toegediend.
 • De maximumvergoeding voor apparatuur voor positieve uitademingsdruk vervalt.

Opgenomen in de Regeling

 • Stoma-middelen: indikmiddelen en huidbeschermende middelen

BTW-verlaging

Als gevolg van het belastingplan 2002 is het aantal hulpmiddelen dat onder het verlaagde BTW-tarief (6%) valt, uitgebreid met:

 • Hoog-laagbedden
 • Anti-decubitusmatrassen
 • Draagbare uitwendige infuuspompen
 • Wek- en waarschuwingsapparatuur