2003, januari

Wijzigingen in de aanspraak

 • De maximumvergoedingsbedragen voor rondbreikousen vervallen.
 • De filterglazen zonder visuscorrectie worden niet langer aangemerkt als bijzonder optisch hulpmiddel maar als brillenglazen.
 • De aanspraak op computeraanpassingen wordt zodanig aangepast dat duidelijk wordt dat ook de bij de in- en uitvoerapparatuur benodigde software, upgrades en instructie tot de aanspraak behoren.
 • Er wordt in de Regeling niet meer gesproken van "tv-loupes", maar van "beeldschermloepen".
 • De vergoedingslimieten voor uitwendige mammaprothesen, ringleidingen, maskeerders voor het behandelen van ernstig oorsuizen en bloedglucosetestmeters zijn afgeschaft.
 • De bruikleenverplichting voor diverse in de Regeling aangewezen hulpmiddelen vervalt.

Opgenomen in de Regeling

 • De beeldtelefoon als keuzemogelijkheid voor auditief gehandicapten
 • De daisyspeler, software en het voorleesapparaat
 • De aantrekhulp voor elastische kousen

Verwijderd uit de regeling

 • De botgroeistimulator
 • Drukpakken