2006, januari

De nieuwe Zorgverzekeringswet

Vanaf 1 januari 2006 geldt de nieuwe Zorgverzekeringswet. Door invoering van deze wet vervalt het onderscheid tussen ziekenfondswet- en particuliere verzekeringen. Voor beide groepen verzekerden geldt de verplichte basisverzekering. In deze basisverzekering is de aanspraak op hulpmiddelenzorg geregeld in paragraaf 1.4 van de Regeling Zorgverzekering. Hierin zijn bijna alle hulpmiddelen terug te vinden die voorheen vergoed werden in het kader van de Regeling Hulpmiddelen 1996.

De aanspraak is uitgebreid met:

  • Verbandmiddelen (voorheen farmaceutische zorg)
  • Hulp- en geleidehonden (voorheen subsidieregeling)
  • Blaasspoelvloeistof (voorheen farmaceutische zorg)
  • Dialyse-apparatuur (voorheen verstrekking niet-klinische hemodialyse)
  • Apparatuur voor meting bloedstollingstijden (voorheen verstrekking hulpverlening door trombosediensten)
  • Hulpmiddelen ter compensatie van arm-, hand-, en vingerfunctie (voorheen subsidieregeling)

Geen aanspraak vanuit Hulpmiddelenzorg op:

  • Gebitsprothesen (is in de Regeling Zorgverzekering terug te vinden in paragraaf 1.2, Mondzorg).