Functiegerichte omschrijving hulpmiddelen

In zijn brief van 16 april 2008 kondigde de minister aan dat hij de te verzekeren prestatie hulpmiddelenzorg zou gaan omvormen naar een regeling gebaseerd op functiebeperkingen. De inflexibiliteit van een op productniveau geori├źnteerde lijst zou daarmee worden losgelaten. In plaats daarvan zouden vraagsturing en keuzevrijheid meer ruimte krijgen, hetgeen de kwaliteit van zorg bevordert. Ook was de verwachting dat innovatie in de hulpmiddelensector bij een functiegericht omschreven hulpmiddelenzorg meer kans zou krijgen dan tot dan het geval was. Vanaf 2008 heeft Zorginstituut Nederland in zijn pakketadviezen fasegewijs voorstellen gedaan om de hulpmiddelenzorg functiegericht te omschrijven.

2008, januari

Wijzigingen in de aanspraak

  • In 2004 werd een leeftijdsgrens (tot 21 jaar) ge├»ntroduceerd voor de vergoeding van anticonceptiemiddelen (anticonceptiepil, spiraaltje, pessarium en Nuvaring). Per 1 januari 2008 is de leeftijdgrens voor de vergoeding van deze anticonceptiemiddelen weer ongedaan gemaakt.