2013, januari

Niet meer in het basispakket

  • De aanspraak op eenvoudige loophulpmiddelen (oa. de rollator) is vervallen.
  • De aanspraak op de redressiehelm is vervallen.

De aanspraak is uitgebreid met:

  • Brillenglazen voor kinderen tot achttien jaar. Het gaat daarbij om kinderen met ernstige oogaandoeningen, waarbij de brillenglazen vaak moeten worden vervangen.
  • De kortdurende uitleenhulpmiddelen van het aansprakenpakket van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zijn overgeheveld naar de te verzekeren prestaties Zorgverzekeringswet (Zvw).

Wijzigingen in de aanspraak

  • Eigen percentuele bijdrage in de kosten voor hulpmiddelen ter correctie van stoornissen in de hoorfunctie.

Aanspraken functiegericht omschreven

  • Hulpmiddelen gerelateerd aan de hoorfunctie
  • Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in het bewegingssysteem