2018, januari

Per 1 januari 2018 zijn er geen wijzigingen in de aanspraak op hulpmiddelenzorg.