2019, januari

Per 1 januari 2019 zijn er geen wijzigingen in de aanspraak op hulpmiddelenzorg.