2020, januari

Per 1 januari 2020 zijn er geen wijzigingen in de aanspraak op hulpmiddelenzorg.