2021, januari

Overheveling aanspraak op voeding en hulpmiddelen totale parenterale voeding (TPV). 

Per 2021 vallen de uitgaven voor voeding en hulpmiddelen bij TPV onder de medische-specialistische zorg. Dit heeft tot gevolg dat de aanspraak via de farmaceutische zorg (de voeding) en hulpmiddelenzorg (infuuspomp en toebehoren) komt te vervallen.

N.B. In geval van enterale voeding blijven zowel de voeding als de hulpmiddelen wel onder de farmaceutische zorg resp. de hulpmiddelenzorg vallen.

Vereenvoudiging aanspraak diabeteshulpmiddelen.

Per 2021 worden alle diabeteshulpmiddelen vergoed vanuit het kader hulpmiddelenzorg. Het gaat onder meer om de bloedglucosemeters, insulinepennen, insulinepompen, glucosemonitors (continue glucose monitoring en flash glucose monitoring), ketonen teststrips en alle noodzakelijk toebehoren. De diabeteshulpmiddelen die voorheen onder de medische-specialistische zorg (msz) vielen, zijn overgeheveld naar de hulpmiddelenzorg.

N.B. De overheveling betreft alleen de hulpmiddelen die worden gebruikt in verband met diabetes. In het geval een hulpmiddel wordt ingezet in verband met bijv. een glycogeenstapelingsziekte, blijven de hulpmiddelen vergoed worden vanuit de aanspraak medisch-specialistische zorg.  Ook ge├»mplanteerde hulpmiddelen blijven vallen onder de medisch-specialistische zorg.