2022, januari

Per 1 januari 2022 zijn er geen wijzigingen in de aanspraak op hulpmiddelenzorg.