Vergoeding (1 = 1.000) 2016-2020 per ATC-hoofdgroep

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
A Maagdarmkanaal en metabolisme 440.510 439.520 459.970 479.520 493.570
B Bloed en bloedvormende organen 224.610 266.930 313.520 356.560 380.050
C Hartvaatstelsel 347.270 374.980 343.460 340.920 360.070
D Dermatologica 77.129 75.019 77.763 84.833 80.210
G Urogenitale stelsel en geslachtshormonen 73.380 72.076 67.178 67.908 60.526
H Systemische hormoonpreparaten excl geslachtshormonen 98.688 98.232 102.800 108.550 105.120
J Antimicrobiele middelen voor systemisch gebruik 467.680 388.660 367.440 360.250 349.600
L Oncolytica en immunomodulantia 275.710 278.350 301.640 314.550 304.640
M Skeletspierstelsel 58.444 54.908 51.934 53.183 47.561
N Zenuwstelsel 353.430 339.370 337.290 358.890 381.480
P Antiparasitica insecticiden en insectenwerende middelen 4.510 4.439 4.592 4.922 4.912
R Ademhalingsstelsel 385.210 373.080 441.610 440.830 442.700
S Zintuiglijke organen 67.337 69.605 72.919 78.482 75.894
V Diverse middelen 29.640 28.916 30.939 33.404 34.842
X Geen ATC-code 108.350 127.580 131.820 112.020 103.530
Y Niet ingevuld 910 1.328 1.509 1.741 2.108
Totaal 3.012.808 2.992.993 3.106.384 3.196.563 3.226.813
  • Dienstverlening, BTW en verrekening (1 = 1.000), 2016-2020
  2016 2017 2018 2019 2020
Dienstverlening apotheek (Uitgifte- en overige zorgprestaties) 1.383.994 1.356.878 1.394.033 1.448.121 1.412.469
BTW 263.808 260.992 270.025 418.022 417.535
Meerkosten en Continuïteitsbijdrage Corona . . . . 35.126
Nog te betalen/verrekenen* -128.367 -49.624 -150.215 -221.523 -107.834
Totale Kosten 4.532.243 4.561.239 4.620.227 4.841.183 4.984.110