Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep A02BA : H2-antagonisten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
A02BA01 Cimetidine 82.694 419.610 196.270 238.120 337.260
A02BA02 Ranitidine 2.217.300 1.847.300 1.055.900 878.100 781.780
A02BA03 Famotidine (Famosin ®) 256.730 505.590 1.775.700 3.283.400 5.072.000
A02BA04 Nizatidine 33.653 37.331 5.018 20 .
Totaal 2.590.377 2.809.831 3.032.888 4.399.640 6.191.040