Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep A02BD : Combinatiepreparaten voor eradicatie van h. pylori

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
A02BD04 Pantoprazol amoxicilline en claritromycine 1.724.500 1.753.600 1.199.500 1.477.500 1.033.700
Totaal 1.724.500 1.753.600 1.199.500 1.477.500 1.033.700