Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep A02BD : Combinatiepreparaten voor eradicatie van h. pylori

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
A02BD04 Pantoprazol amoxicilline en claritromycine 1.233.700 1.724.500 1.753.600 1.199.500 1.476.700
Totaal 1.233.700 1.724.500 1.753.600 1.199.500 1.476.700