Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep A02BD : Combinatiepreparaten voor eradicatie van h. pylori

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
A02BD04 Pantoprazol amoxicilline en claritromycine 1.716.400 1.381.900 1.233.600 1.699.800 1.747.300
Totaal 1.716.400 1.381.900 1.233.600 1.699.800 1.747.300