Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep A02BD : Combinatiepreparaten voor eradicatie van h. pylori

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
A02BD04 Pantoprazol amoxicilline en claritromycine 1.381.900 1.233.700 1.724.400 1.748.500 1.165.600
Totaal 1.381.900 1.233.700 1.724.400 1.748.500 1.165.600