Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep A03FA : Motiliteitsbevorderende middelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
A03FA01 Metoclopramide (Primperan ®) 643.360 809.770 873.640 880.490 2.136.500
A03FA03 Domperidon (Motilium ®) 802.430 766.240 583.230 500.070 511.570
Totaal 1.445.790 1.576.010 1.456.870 1.380.560 2.648.070