Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep A10BX : Overige bloedglucoseverlagende middelen excl. insulines

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
A10BX02 Repaglinide (Novonorm ®) 50.757 54.144 51.168 49.716 46.183
A10BX16 Tirzepatide (Mounjaro ®) . . . . 140
Totaal 50.757 54.144 51.168 49.716 46.323