Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep B03XA : Overige middelen bij anemie

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
B03XA01 Epoetine (Neorecormon ®) 9.335.300 8.109.500 7.400.700 7.757.500 7.122.900
B03XA02 Darbepoetine alfa (Aranesp ®) 24.146.400 24.154.600 26.005.200 28.520.300 29.410.500
B03XA03 Methoxypolyethyleenglycolepoetine beta (Mircera ®) 2.150.400 2.306.700 2.301.000 2.447.200 2.462.700
Totaal 35.632.100 34.570.800 35.706.900 38.725.000 38.996.100