Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep C03AA : Thiaziden

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
C03AA03 Hydrochloorthiazide 4.720.100 4.919.600 5.232.600 5.439.400 5.798.900
Totaal 4.720.100 4.919.600 5.232.600 5.439.400 5.798.900