Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep C03AA : Thiaziden

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
C03AA03 Hydrochloorthiazide 6.008.900 4.563.400 4.715.700 4.919.300 5.230.700
Totaal 6.008.900 4.563.400 4.715.700 4.919.300 5.230.700