Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep C07AA : Niet-selectieve beta-blokkers

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
C07AA03 Pindolol 117.450 108.440 81.082 16.660 21
C07AA05 Propranolol (Hemangiol ®) 1.995.800 2.287.600 2.344.100 2.517.900 2.619.300
C07AA07 Sotalol 2.664.300 2.727.000 2.505.300 2.374.700 2.332.300
Totaal 4.777.550 5.123.040 4.930.482 4.909.260 4.951.621