Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep C07AA : Niet-selectieve beta-blokkers

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
C07AA03 Pindolol 145.130 123.050 117.450 108.410 80.846
C07AA05 Propranolol (Hemangiol ®) 1.952.300 1.832.400 1.995.900 2.282.800 2.307.000
C07AA07 Sotalol 3.020.000 2.768.400 2.664.300 2.720.300 2.453.900
Totaal 5.117.430 4.723.850 4.777.650 5.111.510 4.841.746