Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep C07AA : Niet-selectieve beta-blokkers

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
C07AA03 Pindolol 154.900 145.130 123.060 117.450 108.370
C07AA05 Propranolol (Hemangiol ®) 2.028.600 1.952.300 1.832.600 1.995.700 2.282.100
C07AA07 Sotalol 2.886.300 3.020.000 2.768.700 2.664.100 2.719.600
Totaal 5.069.800 5.117.430 4.724.360 4.777.250 5.110.070