Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep C07BB : Selectieve beta-blokkers met thiaziden

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
C07BB02 Metoprolol met thiaziden (Selokomb ®) 2.374.100 2.022.800 1.842.900 1.600.400 1.596.800
C07BB07 Bisoprolol met thiaziden 167.870 152.780 143.390 134.440 129.150
Totaal 2.541.970 2.175.580 1.986.290 1.734.840 1.725.950