Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep C09CA : Angiotensine-ii-antagonisten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
C09CA01 Losartan (Cozaar ®) 2.629.600 2.367.000 2.558.600 3.053.600 5.489.800
C09CA02 Eprosartan (Teveten ®) 559.570 408.410 377.310 363.030 113.280
C09CA03 Valsartan (Diovan ®) 3.216.600 3.109.200 3.216.100 3.565.300 2.695.300
C09CA04 Irbesartan (Aprovel ®) 3.570.500 2.985.900 2.522.200 2.638.200 4.277.500
C09CA06 Candesartan (Atacand ®) 1.236.600 1.109.000 1.085.000 1.209.700 1.775.700
C09CA07 Telmisartan (Micardis ®) 1.119.300 898.830 798.200 776.290 1.285.000
C09CA08 Olmesartan (Olmetec ®) 2.722.500 2.609.700 1.839.300 691.930 581.760
C09CA09 Azilsartanmedoxomil 920 . . . .
Totaal 15.055.590 13.488.040 12.396.710 12.298.050 16.218.340