Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep C10AA : Cholesterolsyntheseremmers

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
C10AA01 Simvastatine (Zocor ®) 7.100.600 7.294.600 7.024.200 6.846.200 7.081.600
C10AA03 Pravastatine 2.453.300 2.460.700 2.319.600 2.371.900 2.336.300
C10AA04 Fluvastatine (Lescol ®) 469.500 498.860 526.290 465.010 450.440
C10AA05 Atorvastatine (Lipitor ®) 8.683.200 9.065.100 10.125.800 9.815.700 10.610.600
C10AA07 Rosuvastatine (Crestor ®) 20.251.000 9.729.000 9.921.900 9.015.900 10.180.300
Totaal 38.957.600 29.048.260 29.917.790 28.514.710 30.659.240