Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep C10AA : Cholesterolsyntheseremmers

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
C10AA01 Simvastatine (Zocor ®) 6.231.900 7.562.600 7.100.500 7.279.500 6.902.400
C10AA03 Pravastatine (Selektine ®) 3.063.700 2.744.300 2.453.300 2.452.000 2.248.700
C10AA04 Fluvastatine (Lescol ®) 531.820 470.240 469.490 497.690 521.520
C10AA05 Atorvastatine (Lipitor ®) 8.821.800 7.825.900 8.683.000 9.038.800 10.042.500
C10AA07 Rosuvastatine (Crestor ®) 65.590.700 66.181.700 20.251.000 9.636.300 9.868.500
Totaal 84.239.920 84.784.740 38.957.290 28.904.290 29.583.620