Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep D07AC : Sterk werkzame corticosteroiden (groep iii)

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
D07AC01 Betamethason (Betnelan ®) 3.027.900 2.696.100 2.579.900 2.807.900 2.723.500
D07AC03 Desoximetason (Topicorte ®) 1.914.300 2.168.200 2.223.300 1.900.300 1.117.200
D07AC13 Mometason (Elocon ®) 1.408.600 1.058.000 1.030.400 1.255.800 1.300.100
D07AC17 Fluticason (Cortifil ®) 945.680 883.180 933.450 675.570 498.540
Totaal 7.296.480 6.805.480 6.767.050 6.639.570 5.639.340