Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep D07AC : Sterk werkzame corticosteroiden (groep iii)

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
D07AC01 Betamethason (Betnelan ®) 2.696.100 2.579.900 2.818.800 2.777.200 2.400.600
D07AC03 Desoximetason (Topicorte ®) 2.168.200 2.225.500 1.901.200 1.143.900 1.824.200
D07AC13 Mometason (Elocon ®) 1.058.000 1.030.500 1.256.500 1.322.200 1.303.500
D07AC17 Fluticason (Cortifil ®) 883.180 933.470 676.090 509.370 615.740
Totaal 6.805.480 6.769.370 6.652.590 5.752.670 6.144.040