Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep D07AC : Sterk werkzame corticosteroiden (groep iii)

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
D07AC01 Betamethason (Betnelan ®) 2.789.000 3.027.900 2.696.400 2.578.000 2.806.800
D07AC03 Desoximetason (Topicorte ®) 2.109.300 1.914.300 2.169.000 2.223.100 1.899.100
D07AC06 Diflucortolon 2.189 . . . .
D07AC13 Mometason (Elocon ®) 1.596.200 1.408.600 1.058.200 1.030.400 1.255.300
D07AC17 Fluticason (Cortifil ®) 668.330 945.680 883.300 933.380 675.230
Totaal 7.165.019 7.296.480 6.806.900 6.764.880 6.636.430