Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep D07XC : Sterk werkzame corticosteroiden met overige middelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
D07XC01 Betamethason met overige middelen (Diprosalic ®) 343.760 324.330 301.000 289.210 288.750
D07XC02 Desoximetason met overige middelen 789.380 792.700 798.810 778.280 786.210
D07XC Sterk werkzame corticosteroiden met overige middelen 12.038 . . . .
Totaal 1.145.178 1.117.030 1.099.810 1.067.490 1.074.960