Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep G04CA : Alfa-blokkers

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
G04CA01 Alfuzosine (Xatral ®) 958.920 935.520 925.580 899.180 909.350
G04CA02 Tamsulosine (Omnic ®) 2.158.200 2.026.700 1.982.900 2.009.500 2.016.000
G04CA03 Terazosine (Hytrin ®) 81.973 75.563 63.063 57.112 56.983
G04CA04 Silodosine (Silodyx ®) 571.590 661.350 791.840 875.780 932.180
G04CA52 Tamsulosine met dutasteride (Combodart ®) 7.919.000 8.118.800 8.698.400 9.042.700 9.077.000
G04CA53 Tamsulosine met solifenacine (Vesomni ®) 1.626.800 2.142.800 2.649.500 2.961.000 3.331.000
Totaal 13.316.483 13.960.733 15.111.283 15.845.272 16.322.513