Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep G04CA : Alfa-blokkers

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
G04CA01 Alfuzosine (Xatral ®) 925.560 899.210 911.830 847.420 786.510
G04CA02 Tamsulosine (Omnic ®) 1.982.600 2.013.400 2.016.800 2.070.600 1.914.700
G04CA03 Terazosine (Hytrin ®) 63.051 57.132 57.170 55.417 17.352
G04CA04 Silodosine (Silodyx ®) 791.800 875.920 934.020 910.740 856.050
G04CA52 Tamsulosine met dutasteride (Combodart ®) 8.698.400 9.043.500 9.084.200 7.292.700 3.225.200
G04CA53 Tamsulosine met solifenacine (Vesomni ®) 2.649.100 2.961.600 3.333.100 3.543.400 3.862.700
Totaal 15.110.511 15.850.762 16.337.120 14.720.277 10.662.512