Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep G04CA : Alfa-blokkers

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
G04CA01 Alfuzosine (Xatral ®) 899.210 911.850 847.420 787.350 782.150
G04CA02 Tamsulosine (Omnic ®) 2.013.400 2.018.700 2.070.600 1.916.200 1.940.300
G04CA03 Terazosine (Hytrin ®) 57.132 57.170 55.417 17.393 14.358
G04CA04 Silodosine (Silodyx ®) 875.920 934.020 910.740 858.500 910.450
G04CA52 Tamsulosine met dutasteride (Combodart ®) 9.043.500 9.084.200 7.292.700 3.223.300 2.258.300
G04CA53 Tamsulosine met solifenacine (Vesomni ®) 2.961.600 3.333.500 3.543.400 3.862.800 4.331.100
Totaal 15.850.762 16.339.440 14.720.277 10.665.543 10.236.658