Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep G04CA : Alfa-blokkers

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
G04CA01 Alfuzosine (Xatral ®) 935.520 925.560 899.230 909.690 823.990
G04CA02 Tamsulosine (Omnic ®) 2.026.700 1.982.600 2.013.300 2.016.700 2.049.700
G04CA03 Terazosine (Hytrin ®) 75.563 63.051 57.132 57.045 54.401
G04CA04 Silodosine (Silodyx ®) 661.350 791.800 875.920 932.480 887.380
G04CA52 Tamsulosine met dutasteride (Combodart ®) 8.118.800 8.698.400 9.043.200 9.080.000 7.208.300
G04CA53 Tamsulosine met solifenacine (Vesomni ®) 2.142.800 2.649.100 2.961.600 3.332.400 3.503.900
Totaal 13.960.733 15.110.511 15.850.382 16.328.315 14.527.671