Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep J01XX : Overige antibacteriele middelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
J01XX01 Fosfomycine (Monuril ®) 988.870 1.076.900 1.175.600 1.067.300 1.012.500
J01XX05 Methenamine (Xcyst ®) 189.750 175.170 158.060 148.660 115.100
J01XX08 Linezolid (Zyvoxid ®) 64.837 84.772 76.429 133.200 178.450
Totaal 1.243.457 1.336.842 1.410.089 1.349.160 1.306.050