Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep J05AB : Nucleosiden en nucleotiden (excl. reverse-transcr-remmers)

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
J05AB01 Aciclovir (Zovirax ®) 370.840 321.080 264.590 435.010 325.510
J05AB06 Ganciclovir (Cymevene ®) 44 . 165 165 30
J05AB09 Famciclovir 1.462.200 1.321.500 1.264.800 1.630.700 953.860
J05AB11 Valaciclovir (Zelitrex ®) 1.185.600 1.640.600 1.974.400 3.100.600 2.728.400
J05AB14 Valganciclovir (Valcyte ®) 2.792.100 1.107.300 1.068.700 746.300 670.200
Totaal 5.810.784 4.390.480 4.572.655 5.912.775 4.678.000