Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep J05AR : Antivirale middelen voor hivinfectie combinatiepreparaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
J05AR01 Zidovudine met lamivudine (Combivir ®) 693.630 310.160 179.000 133.180 112.450
J05AR02 Lamivudine met abacavir (Kivexa ®) 7.589.500 6.837.200 5.429.800 2.618.600 841.760
J05AR03 Tenofovir disoproxil met emtricitabine (Truvada ®) 40.077.700 35.664.900 24.631.900 7.246.200 4.258.500
J05AR04 Zidovudine met lamivudine en abacavir (Trizivir ®) 577.990 302.900 159.310 104.250 84.735
J05AR06 Emtricitabine met tenofovir disoproxil en efavirenz (Atripla ®) 29.156.300 23.884.800 18.348.900 10.593.100 6.434.000
J05AR08 Emtricitabine met tenofovir disoproxil en rilpivirine (Eviplera ®) 15.577.100 13.962.100 9.619.000 7.356.900 6.004.500
J05AR09 Emtricitabine met tenofovir elvitegravir en cobicistat (Stribild ®) 13.214.000 13.914.300 9.641.100 8.879.100 7.667.900
J05AR10 Lopinavir met ritonavir (Kaletra ®) 2.511.500 1.634.100 1.068.000 701.110 476.730
J05AR13 Lamivudine met abacavir en dolutegravir (Triumeq ®) 16.215.800 28.113.000 32.077.600 35.228.800 32.832.500
J05AR14 Darunavir met cobicistat (Rezolsta ®) 1.449.600 3.409.300 4.117.000 3.804.000 3.464.500
J05AR17 Emtricitabine met tenofovir alafenamide (Descovy ®) . 789.710 8.741.400 11.399.900 10.942.800
J05AR18 Emtricitabine tenofovir alafenamide elvitegravir cobicista (Genvoya ®) . 8.899.200 26.089.100 33.745.400 31.901.400
J05AR19 Emtricitabine met tenofovir alafenamide en rilpivirine (Odefsey ®) . 324.220 5.335.900 8.896.400 9.159.600
J05AR20 Emtricitabine met tenofoviralafenamide en bictegravir (Biktarvy ®) . . . 865.390 15.874.400
J05AR21 Dolutegravir met rilpivirine (Juluca ®) . . . 131.170 721.800
J05AR22 Emtricitabine tenofoviralafenamide darunavir cobicistat (Symtuza ®) . . 70.836 5.658.000 10.258.100
J05AR24 Lamivudine met tenofovir disoproxil en doravirine (Delstrigo ®) . . . . 249.770
J05AR Antivirale middelen voor hivinfectie combinatiepreparaten . . . . 497.130
Totaal 127.063.120 138.045.890 145.508.846 137.361.500 141.782.575