Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep J05AR : Antivirale middelen voor hivinfectie combinatiepreparaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
J05AR01 Zidovudine met lamivudine (Combivir ®) 112.370 85.547 77.753 52.269 48.052
J05AR02 Lamivudine met abacavir (Kivexa ®) 842.690 617.570 338.220 241.450 240.180
J05AR03 Tenofovir disoproxil met emtricitabine (Truvada ®) 4.294.600 3.134.000 3.230.800 3.085.800 3.013.900
J05AR04 Zidovudine met lamivudine en abacavir (Trizivir ®) 85.715 56.706 43.525 19.815 7.112
J05AR06 Emtricitabine met tenofovir disoproxil en efavirenz 6.470.400 3.484.300 2.495.600 916.350 409.750
J05AR08 Emtricitabine met tenofovir disoproxil en rilpivirine (Eviplera ®) 6.008.300 4.924.900 2.969.800 2.204.600 1.965.600
J05AR09 Emtricitabine met tenofovir elvitegravir en cobicistat (Stribild ®) 7.688.700 6.829.200 5.405.000 4.862.500 4.129.000
J05AR10 Lopinavir met ritonavir (Kaletra ®) 477.890 350.310 262.360 182.610 132.900
J05AR13 Lamivudine met abacavir en dolutegravir (Triumeq ®) 33.019.900 27.011.400 20.926.900 19.036.100 15.898.100
J05AR14 Darunavir met cobicistat (Rezolsta ®) 3.475.300 3.341.800 2.942.600 3.052.000 2.958.600
J05AR17 Emtricitabine met tenofovir alafenamide (Descovy ®) 10.948.600 9.928.400 9.001.600 9.208.700 8.915.800
J05AR18 Emtricitabine tenofovir alafenamide elvitegravir cobicista (Genvoya ®) 31.923.000 27.958.800 23.652.300 21.694.200 19.136.600
J05AR19 Emtricitabine met tenofovir alafenamide en rilpivirine (Odefsey ®) 9.158.200 7.992.600 6.914.700 7.286.800 7.158.000
J05AR20 Emtricitabine met tenofoviralafenamide en bictegravir (Biktarvy ®) 15.884.800 24.877.500 28.509.200 34.675.800 37.618.000
J05AR21 Dolutegravir met rilpivirine (Juluca ®) 720.200 1.049.400 1.172.500 1.303.900 1.361.300
J05AR22 Emtricitabine tenofoviralafenamide darunavir cobicistat (Symtuza ®) 10.280.400 11.405.400 10.965.300 11.653.700 12.149.000
J05AR24 Lamivudine met tenofovir disoproxil en doravirine (Delstrigo ®) 247.790 3.651.100 7.052.200 9.105.800 10.314.600
J05AR25 Lamivudine met dolutegravir (Dovato ®) 498.670 6.208.300 11.691.500 17.155.100 22.266.300
Totaal 142.137.525 142.907.233 137.651.858 145.737.494 147.722.794