Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep L01BB : Purinederivaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
L01BB02 Mercaptopurine (Puri-nethol ®) 4.596.300 4.336.700 3.930.100 1.635.400 913.210
L01BB03 Tioguanine (Thiosix ®) 6.230.300 7.274.800 7.905.400 8.335.500 9.173.700
Totaal 10.826.600 11.611.500 11.835.500 9.970.900 10.086.910