Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep N04AA : Tertiaire aminen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
N04AA01 Trihexyfenidyl (Artane ®) 101.130 98.180 95.744 92.073 91.696
N04AA02 Biperideen (Akineton ®) 175.370 161.810 154.120 144.980 141.030
Totaal 276.500 259.990 249.864 237.053 232.726