Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep N04AA : Tertiaire aminen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
N04AA01 Trihexyfenidyl (Artane ®) 98.180 95.794 92.073 91.916 88.725
N04AA02 Biperideen (Akineton ®) 161.810 148.010 144.980 140.950 135.550
Totaal 259.990 243.804 237.053 232.866 224.275