Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep N05AH : Diazepinen oxazepinen thiazepinen en oxepinen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
N05AH02 Clozapine (Leponex ®) 2.657.200 2.709.600 3.151.000 3.695.100 3.618.300
N05AH03 Olanzapine (Zyprexa ®) 3.445.900 3.245.800 3.464.700 3.740.700 4.147.500
N05AH04 Quetiapine (Seroquel ®) 7.031.800 5.557.200 6.695.000 8.131.100 8.220.000
Totaal 13.134.900 11.512.600 13.310.700 15.566.900 15.985.800