Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep N05AH : Diazepinen oxazepinen thiazepinen en oxepinen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
N05AH02 Clozapine (Zaponex ®) 3.151.000 3.708.700 3.742.300 3.661.900 3.806.000
N05AH03 Olanzapine (Zyprexa ®) 3.464.700 3.756.000 4.314.400 3.893.500 4.245.400
N05AH04 Quetiapine (Seroquel ®) 6.695.200 8.144.800 8.354.700 8.974.400 9.854.900
Totaal 13.310.900 15.609.500 16.411.400 16.529.800 17.906.300