Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep N05AH : Diazepinen oxazepinen thiazepinen en oxepinen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
N05AH02 Clozapine (Leponex ®) 2.709.600 3.151.000 3.708.700 3.742.300 3.661.600
N05AH03 Olanzapine (Zyprexa ®) 3.245.800 3.464.700 3.753.600 4.314.400 3.895.800
N05AH04 Quetiapine (Seroquel ®) 5.557.200 6.695.200 8.144.500 8.354.700 8.990.400
Totaal 11.512.600 13.310.900 15.606.800 16.411.400 16.547.800