Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep N05BE : Azaspirodecaandionderivaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
N05BE01 Buspiron 108.220 86.874 123.340 139.120 149.730
Totaal 108.220 86.874 123.340 139.120 149.730