Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep N07BC : Middelen bij opioidverslaving

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
N07BC01 Buprenorfine 21.824 28.755 42.094 60.849 58.260
N07BC02 Methadon 3.176.300 3.035.400 2.575.300 2.609.300 2.508.000
N07BC51 Buprenorfine combinatiepreparaten (Suboxone ®) 1.178.700 1.239.700 1.231.100 1.205.600 1.149.600
Totaal 4.376.824 4.303.855 3.848.494 3.875.749 3.715.860