Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep P03AC : Pyretrinen incl synthetische verbindingen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
P03AC04 Permetrine 818.180 990.540 1.150.700 1.260.000 2.069.000
Totaal 818.180 990.540 1.150.700 1.260.000 2.069.000