Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep S01XA : Overige middelen voor oogheelkundig gebruik

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
S01XA03 Natriumchloride (hypertoon) 363.030 399.600 408.560 408.180 473.820
S01XA05 Natriumedetaat 8.257 8.540 10.016 8.481 2.369
S01XA18 Ciclosporine (Ikervis ®) 1.920.000 2.616.400 2.607.200 2.973.200 3.699.200
S01XA20 Kunsttranen en andere indifferente preparaten (Hylan ®) 18.810.600 20.668.500 21.082.100 22.951.400 24.965.400
S01XA21 Mercaptamine (Cystadrops ®) 1.570.500 2.120.500 2.082.200 2.065.700 2.184.300
S01XA Overige middelen voor oogheelkundig gebruik 192.600 285.930 404.500 492.360 621.940
Totaal 22.864.987 26.099.470 26.594.576 28.899.321 31.947.029