Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep S01XA : Overige middelen voor oogheelkundig gebruik

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
S01XA03 Natriumchloride (hypertoon) 286.370 325.180 363.030 399.540 403.220
S01XA05 Natriumedetaat 3.143 2.949 8.257 8.555 10.085
S01XA18 Ciclosporine (Ikervis ®) 1.039.700 1.724.800 1.919.800 2.614.100 2.547.600
S01XA20 Kunsttranen en andere indifferente preparaten (Vidisic ®) 15.556.800 17.081.800 18.276.700 20.066.800 20.616.100
S01XA21 Mercaptamine (Cystadrops ®) . 3.038 1.570.500 2.117.500 2.026.500
S01XA Overige middelen voor oogheelkundig gebruik . 31.028 192.600 286.230 402.460
Totaal 16.886.013 19.168.795 22.330.887 25.492.725 26.005.965