Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep S01XA : Overige middelen voor oogheelkundig gebruik

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
S01XA03 Natriumchloride (hypertoon) 325.180 363.030 399.600 408.560 408.080
S01XA05 Natriumedetaat 2.949 8.257 8.540 10.016 8.503
S01XA18 Ciclosporine (Ikervis ®) 1.724.800 1.920.000 2.616.400 2.607.200 2.963.200
S01XA20 Kunsttranen en andere indifferente preparaten (Vidisic ®) 17.081.800 18.810.600 20.101.200 21.082.100 22.907.700
S01XA21 Mercaptamine (Cystadrops ®) 3.038 1.570.500 2.120.500 2.082.200 2.057.300
S01XA Overige middelen voor oogheelkundig gebruik 31.028 192.600 285.930 404.500 491.910
Totaal 19.168.795 22.864.987 25.532.170 26.594.576 28.836.693