Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep S01XA : Overige middelen voor oogheelkundig gebruik

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
S01XA03 Natriumchloride (hypertoon) 247.190 286.370 325.220 363.010 399.530
S01XA05 Natriumedetaat 1.648 3.143 2.949 8.257 8.555
S01XA18 Ciclosporine (Ikervis ®) 536.960 1.039.700 1.724.800 1.919.800 2.610.400
S01XA20 Kunsttranen en andere indifferente preparaten (Vidisic ®) 14.074.700 15.556.800 16.547.000 18.274.600 20.058.300
S01XA21 Mercaptamine (Cystadrops ®) . . 3.038 1.570.500 2.117.500
S01XA Overige middelen voor oogheelkundig gebruik . . 31.055 192.480 286.230
Totaal 14.860.498 16.886.013 18.634.062 22.328.647 25.480.515