Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep A16AX : Diverse maagdarmkanaal- en metabolismeproducten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2021* 2022* 2023*
A16AX10 Eliglustat 2.985.028 3.370.785 2.941.128
A16AX18 Lumasiran . 666.139 2.457.314
Totaal 2.985.028 4.036.924 5.398.442