Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep D02BB : Protectiva tegen uv-straling voor systemisch gebruik

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021* 2022* 2023*
D02BB02 Afamelanotide 5.886.725 5.220.823 6.163.386 6.752.640 7.100.239
Totaal 5.886.725 5.220.823 6.163.386 6.752.640 7.100.239