Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep J02A : Antimycotica voor systemisch gebruik

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021* 2022* 2023*
J02AA Antibiotica 6.877.678 7.016.738 5.401.284 3.824.759 3.392.942
J02AC Triazool- en tetrazoolderivaten 3.370.334 3.765.880 4.990.604 3.865.731 2.263.447
J02AX Overige antimycotica voor systemisch gebruik 9.272.452 6.221.108 6.440.481 3.520.668 2.642.724
Totaal 19.520.465 17.003.726 16.832.369 11.211.157 8.299.113