Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep L01AA : Stikstofmosterdderivaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021* 2022* 2023*
L01AA01 Cyclofosfamide 1.259.065 1.298.722 1.443.723 1.078.162 1.035.677
L01AA02 Chloorambucil 251.089 193.374 152.172 39.811 39.983
L01AA03 Melfalan 798.455 731.764 672.624 291.296 181.876
L01AA05 Chloormethine 10.791 32.525 273.201 334.952 326.060
L01AA09 Bendamustine 1.039.743 600.615 564.937 331.617 297.314
Totaal 3.359.142 2.857.000 3.106.657 2.075.838 1.880.910