Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep L01AX : Overige alkylerende middelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021* 2022* 2023*
L01AX03 Temozolomide 805.747 790.544 867.351 881.799 669.261
Totaal 805.747 790.544 867.351 881.799 669.261