Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep L01C : Alkaloiden en overige natuurlijke producten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021* 2022* 2023*
L01CA Vinca-alkaloiden en derivaten 741.434 698.497 701.322 727.657 653.754
L01CB Podofyllotoxinederivaten 746.264 812.230 744.533 588.581 567.989
L01CD Taxanen 17.625.928 19.848.701 19.116.974 15.838.487 12.652.662
L01CE Topoisomerase-1-remmers 1.658.892 1.759.640 2.037.660 1.700.685 1.578.189
L01CX Overige plantenalkaloiden en natuurlijke producten 677.388 588.107 731.589 517.369 324.743
Totaal 21.449.907 23.707.176 23.332.079 19.372.780 15.777.337