Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep L01E : Proteinekinaseremmers

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021* 2022* 2023*
L01EA Bcr-abl-tyrosinekinaseremmers 43.800.030 43.601.324 38.882.854 29.294.862 22.009.558
L01EB Egfr-tyrosinekinaseremmers 35.675.910 47.435.773 58.930.051 63.230.229 67.542.651
L01EC B-raf-serine-threoninekinaseremmers 28.091.906 29.968.440 37.046.096 38.089.754 38.050.898
L01ED Alk-remmers 15.394.042 18.315.577 17.889.385 18.401.180 18.425.426
L01EE Mek-remmers 25.158.961 27.071.515 31.805.642 33.283.526 32.852.025
L01EF Cyclineafhankelijke (cdk-)kinaseremmers 40.331.210 41.611.099 44.126.023 44.880.489 44.395.434
L01EG Mtor-kinaseremmers 12.150.271 10.807.803 10.477.035 7.183.717 5.276.819
L01EH Her2-tyrosinekinaseremmers 609.140 414.044 315.469 712.717 5.720.872
L01EJ Jak-remmers 37.842.780 41.064.263 45.799.058 47.800.549 50.004.636
L01EK Vegfr-tyrosinekinaseremmers 208.148 605.066 1.297.819 935.008 635.291
L01EL Btk-remmers 37.216.007 45.416.235 52.102.317 55.574.136 59.376.989
L01EM Pi3k-remmers 533.039 453.769 865.699 1.477.700 2.097.604
L01EX Overige proteinekinaseremmers 39.788.511 36.805.661 35.331.567 32.625.938 30.622.873
Totaal 316.799.956 343.570.569 374.869.017 373.489.805 377.011.073