Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep L03AA : Koloniestimulerende factoren

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2022* 2023*
L03AA02 Filgrastim 819.847 995.176
L03AA13 Pegfilgrastim 7.303.158 7.163.681
L03AA14 Lipegfilgrastim 370.949 32.357
Totaal 8.493.953 8.191.213