Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep L04AX : Overige immunosuppressiva

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021* 2022* 2023*
L04AX04 Lenalidomide 138.647.188 148.194.269 142.755.230 33.274.433 2.146.111
L04AX06 Pomalidomide 11.730.904 15.243.148 19.945.078 20.049.226 25.846.655
L04AX08 Darvadstrocel 130.800 457.800 179.850 791.340 872.273
Totaal 150.508.892 163.895.217 162.880.157 54.114.999 28.865.039